Rektor, akademik Abel Məhərəmovun tələbələrlə görüşündən əvvəl - 01.02.2018